Kvalitet och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Rackstad Bil och Delar sätter stort fokus på att alltid leverera delar med hög kvalitet.

  • Hantering av delar i lager eller på fordon, skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls genom hela kedjan fram till slutanvändaren.
  • Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade delar kan återanvändas av kunderna.
  • Vi arbetar efter att ständigt förbättra verksamheten och vårt verksamhetssystem
  • Kunderna och leverantörer av fordon skall känna trygghet inom ramen för samarbetet med oss
  • Arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling.
  • Vi ska via god kommunikation sörja för att leverera produkter till kunden med rätt förväntad kvalitet.
  • Vi arbetar för att uppfylla alla våra intressenters krav.
Kvalitetspolicy och miljöpolicy

Miljöpolicy

Rackstad Bil och Delar skall alltid sträva efter att bli bättre inom
miljöområdet. Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp som kan skada luft, vatten och jord.

Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja, vatten mm på ett effektivt sätt.

Vi skall sträva efter att  minimera företagets avfallsproduktion, speciellt farligt avfall.

Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vi skall identifiera de viktigaste miljöaspekterna.

Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för medarbetare och vår kommun.

Vi skall sörja för att ägare och medarbetare har rätt utbildning inom miljö och kvalitetsfrågor.

Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöanpassat och riktigt sätt.

Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar, öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.

Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.

Vi ska jobba med ständig förbättring i företaget gällande miljöansvar

Vi skall följa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.

Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö enligt skallkraven gällande ISO 9001: 14001 / 2015.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig!

Kontaktinformation

info@rackstad.com

+46 570 332 40

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.