Integritetspolicy

Syfte

För att värna om den personliga integriteten. Alla ska kunna känna sig trygg när de anförtror oss sina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara rättigheter och personlig integritet. Syftet med den här policyn är att säkerställa hur vi ska behandla personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Bakgrund

Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver personuppgifter för att ge bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Man har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direkt marknadsföring.

Ansvar

Rackstad Bil & Delar AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur personuppgifter behandlas och att personliga rättigheter tas tillvara. Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter: jonas@rackstad.com

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Födelsedatum
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter, tex kontonummer
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Rackstad Bil & Delar försöker i möjligaste mån att inhämta samtycke innan vi börjar behandlar personuppgifter. Samtycke till behandling av personuppgifter sker genom att berörd person accepterar våra allmänna villkor. Vid samtycke till våra allmänna villkor samtycker man också till att vi behandlar dennes personuppgifter.

Man har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dennes personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till gällande person.

Vi får också tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för personlig integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om inte samtyckt givits till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Cookie Policy

Vad är Cookies?

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg.

Hur och varför vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du t.ex. fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer. Vi använder också cookies från tredje part för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

 • Google analytics för att mäta besöksantal.
 • Google ADs för annonser.
 • Google translate för att visa sidan i flera språk.
 • Youtube & Vimeo för att visa filmer på våra produkter.